Wraz z końcem września (30 września) ważność stracą legitymacje uczniów. Przypominamy wszystkim uczniom o obowiązku przedłużenia legitymacji szkolnej na rok szkolny 2020/2021.

Uprawnienia gminne do przejazdów ulgowych autobusami MZK Puławy przysługują wyłącznie na podstawie ważnej legitymacji szkolnej wydanej według wzoru określonego przez właściwego ministra.

Przedłużenie ważności ulgi gminnej na Puławskiej Karcie Miejskiej jest możliwe w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Dęblińskiej 2A, od poniedziałku do piątku w godz. 700 -1500 (w dniach 29.09.2020r. – 1.10.2020r. w godz. 700 – 1600) po przedłożeniu do wglądu ważnej legitymacji szkolnej.