Obrazek do aktualności

Na podstawie regulaminu organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Sp. z o.o. w Puławach ul. Dęblińska 2A oraz warunków odstąpienia od przetargu.

 Miejski Zakład Komunikacji – Puławach, ul. Dęblińska 2A, 24-100 Puławy, tel. 81 886-87-53

OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY (LICYTACJĘ) na sprzedaż niżej wymienionych pojazdów:

1.      Autobus marki Jelcz, model 120M/3 17,5t, nr rej. LPU 94FL, rok produkcji 2000, nr identyfikacyjny SUJ120006Y0000013, nr ewidenc. 144 – cena wywoławcza 9717 PLN.

2. Autobus marki Jelcz, model 120M/3 17,5t , nr rej. LPU K757, rok produkcji 2000, nr identyfikacyjny SUJ120006Y0000042, nr ewidenc. 145 – cena wywoławcza 9717 PLN.

3. Autobus marki Jelcz, model 120M/3 17,5t , nr rej. LPU 26582, rok produkcji 2004, nr identyfikacyjny SUJ12006400000087, nr ewidenc. 158 – cena wywoławcza 17589 PLN.

4. Autobus marki SAM, nr rej. LPU 34877, rok produkcji 2009, nr identyfikacyjny CBY010090387, nr ewidenc. 159 – cena wywoławcza 50799PLN

5. Autobus marki MAN, model A21 18t, nr rej. LPU 13334, rok produkcji 1998, nr identyfikacyjny WMAA210120B017289, nr ewidenc. 160 – cena wywoławcza 10332PLN

6. Autobus marki MAN, model A21 18t, nr rej. LPU 13332, rok produkcji 1998, nr identyfikacyjny WMAA2101188017287, nr ewidenc. 161 – cena wywoławcza 10332PLN

7. Pojazd marki Ikarus, model PTI 12,0t, numer rej. LPU 34EN, rok produkcji 1990, nr identyfikacyjny 2236 – cena wywoławcza 6273 PLN

Cena wywoławcza jest ceną BRUTTO.

Przetarg odbędzie się w dniu 22-10-2018 o godz. 1000 w siedzibie sprzedającego – lokal „Centrum nadzoru ruchu”. Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić w gotówce do kasy Zakładu najpóźniej w dniu 22-10-2018 do godz. 930 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej oraz w przypadku, gdy osoba, której udzielono przybicia uchyla się od zapłaty ceny nabycia. Wadium złożone przez nabywcę ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Pojazd można oglądać i uzyskać o nich dodatkowe informacje w MZK Puławy w dni robocze w godz. 700 – 1500 – tel. 081-886-87-53”