Obrazek do aktualności

Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Sp. z o. o. w Puławach, ul. Dęblińska 2, tel. 818868000, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących urządzeń:

 

Lp. Nazwa urządzenia Model, typ Rok produkcji Cena wywoławcza Wadium
1 Piła mechaniczna ramowa PM-120 1978 1230,00 zł 123,00 zł
2 Mechaniczna strugarka poprzeczna PAC 20 1977 1968,00 zł 197,00 zł
3 Kadłubowa wiertarka kolumnowa STANKO 2H125 1974 6642,00 zł 664,00 zł
4 Tokarka kłowa uniwersalna PORĘBA TR-45 remont kapitalny 1999 7995,00 zł 800,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 2014-06-18 o godzinie 11:00 w siedzibie spółki.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wyżej wysokości, gotówką w kasie spółki. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.

Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została przyjęta ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

Wadium ulega przepadkowi w razie, gdy uczestnik nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej lub gdy nabywca nie wpłaci ceny nabycia w terminie trzech dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Zakupione urządzenia należy odebrać na własny koszt i swoim staraniem w terminie siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Odpowiedzialność za zniszczenia powstałe na skutek prac związanych z załadunkiem i transportem nabytych urządzeń ponosi nabywca.

Urządzenia można oglądać w Dziale Technicznym spółki od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 13.

Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.