W związku z otwarciem dla ruchu przejazdu pod wiaduktem w miejscowości Nowy Pożóg do obsługi komunikacyjnej zostały przywrocone przystanki Nowy Pożóg [wiadukt] i Nowy  Pożóg [pętla].