Obrazek do aktualności

Strategia Elektromobilności: ankieta dla mieszkańców

 

Elektromobilność to termin, który coraz częściej przewija się w debacie publicznej. Postępująca urbanizacja, a co za nią idzie – wzrost zapotrzebowania na mobilność na obszarach miejskich, sprawia, że konieczna staje się głęboka zmiana podejścia do zagadnień związanych z transportem.

Wzrastający ruch drogowy musi być konfrontowany z problemem ograniczonej przepustowości miejskich szlaków komunikacyjnych i parkingów. Coraz mniejsza płynność ruchu ulicznego pogłębia problem skażeń pyłami i szkodliwymi gazami.

Obecnie trwają prace nad Strategią Elektromobilności Miasta Puławy na lata 2020-2035. Dokument ten określi kierunki rozwoju czystego transportu, który jest częścią idei zrównoważonego transportu, czyli takiego, który zaspokaja potrzeby przemieszczania się, nie powodując zatorów i emisji szkodliwych substancji i nadmiernego hałasu.

Celem wiodącym Strategii jest obniżenie emisji zanieczyszczeń oraz poziomu hałasu generowanego przez pojazdy spalinowe. Zostanie on osiągnięty po podjęciu przez samorząd działań, które zachęcą użytkowników samochodów osobowych do korzystania z mniej emisyjnych odpowiedników oraz z innych środków transportu. Stworzenie kompletnej
i funkcjonalnej sieci dróg i ścieżek rowerowych również odegra istotną rolę.

Opracowanie niniejszej strategii finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu pn. „Strategia elektromobilności Miasta Puławy”.

Ankietę można wypełnić drogą elektroniczną lub tradycyjną dostarczając ją bezpośrednio do Urzędu Miasta Puławy. Prosimy o wypełnienie ankiety do 16 sierpnia 2020 r.

 

Ankieta w wersji elektronicznej

Ankieta dla mieszkańców Puław – do pobrania