Obrazek do aktualności

Z dniem 25.10.2017.r o godz. 9:00 wprowadzona zostaje tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonania węzła Azoty I oraz obiektu MD-02 – 2 etap.

Przedmiotowa organizacja ruchu wyłącza z ruchu Al. 1000-lecia PP na odcinku od Ronda Bitwy Warszawskiej do ZA Dyrekcja [rejon pomnika Bohaterom Września 1939] z likwidacją obustronnego przystanku oznaczonego nr 103, 214 przy Al. 1000-lecia PP na okres ok. 4 miesięcy.

Powyższe zmiany spowodują konieczność wprowadzenia objazdów dla autobusów komunikacji miejskiej w kierunku ZA Brama nr 1  dla:

  1. relacji z trasą Puławy ul. Partyzantów → Zakłady Azotowe  Brama nr 1 drogą wojewódzką nr 824 do węzła Puławy Wschód [Michałówka] a następnie lewą jezdnią budowanej drogi ekspresowej i zjazd na  węźle Puławy Azoty,
  2. relacji z trasą Zakłady Azotowe → Puławy ul. Partyzantów wyjazd  w kierunku Bramy nr 5 a następnie skręt w lewo na lewą jezdnie budowanej drogi ekspresowej na tymczasowym łączniku z droga zakładową,
  3. relacji Puławy ul. Dęblińska  → Zakłady Azotowe  dojazd lewą jezdnią budowanej drogi ekspresowej w kierunku węzła Puławy Wschód [Michałówka] bez konieczności dojazdu do węzła a następnie zawrócenie i powrót w kierunku Zakładów Azotowych, dla autobusów MZK stworzono możliwość skrętu w lewo z budowanej drogi ekspresowej na tymczasowym łączniku z drogą zakładową w rejonie bramy nr 5,
  4. relacji Zakłady Azotowe→ Puławy ul. Dęblińska  dojazd przez węzeł Puławy Azoty i jazdę lewą jezdnią budowanej drogi ekspresowej.

 

Wprowadzenie objazdu dla relacji określonych w punkcie 1, 2 spowoduje wydłużenie czasu przejazdu autobusów o 7 minut na kursie, natomiast dla punktu 3 wydłużenie o 2 minuty  w stosunku do obowiązującego aktualnie rozkładu jazdy.

 

Istotne zmiany będą mieć miejsce na liniach komunikacyjnych skierowanych do obsługi ZA Puławy  o dotychczasowej trasie przebiegającej na odcinku  od ronda Bitwy Warszawskiej  do ZA Dyrekcja [rejon pomnika Bohaterom Września 1939] i dotyczą linii nr 1, 3, 4, 7, 12, 15, 16, 17, 19, 20, natomiast na liniach    nr 2, 5 ,6, 22, 14 zostaną wprowadzone drobne korekty czasowe w przedziale 2 minut  związane z wydłużeniem czasu przejazdu w kierunku ZA Brama nr 1.

 

Szczegółowe rozkłady jazdy dla linii komunikacyjnych uwzględniające zmianę organizacji ruchu:

Dni powszednie Soboty Niedziele
Linia nr 1 Linia nr 1 Linia nr 1
Linia nr 2 Linia nr 2 Linia nr 2
Linia nr 3 Linia nr 3 Linia nr 3
Linia nr 4 Linia nr 4 Linia nr 4
Linia nr 5 Linia nr 5 Linia nr 5
Linia nr 6 Linia nr 6 Linia nr 6
Linia nr 7
Linia nr 9
Linia nr 11 Linia nr 11 Linia nr 11
Linia nr 12 Linia nr 12 Linia nr 12
Linia nr 14 Linia nr 14 Linia nr 14
Linia nr 15 Linia nr 15 Linia nr 15
Linia nr 16 Linia nr 16 Linia nr 16
Linia nr 17 Linia nr 17 Linia nr 17
Linia nr 19 Linia nr 19 Linia nr 19
Linia nr 20
Linia nr 21 Linia nr 21
Linia nr 22 Linia nr 22 Linia nr 22
Linia nr 23
Linia nr 27