Obrazek do aktualności

MZK Puławy informuje, że z dniem 5 stycznia 2017 roku została zawarta umowa z firmą TBW LUBLIN WSCHÓD Sp.  z o.o. z siedzibą w Nałęczowie w zakresie przeprowadzania kontroli biletowej w autobusach MZK Puławy.Skargi i wnioski rozpatruje TBW LUBLIN WSCHÓD Sp. z o.o. skr.poczt.181 Lublin 2 20-400 Lublin , elektronicznie sekretariat@tbw-lublin.pl lub telefonicznie 600-583-446.Opłaty za wystawione wezwania do zapłaty nalezy wpłacać wyłącznie na nr konta bankowego podany w wezwaniu 55 1240 2412 1111 0000 3610 7083 wpisując w tytule nr wezwania.

 Osoby przeprowadzające kontrole biletowe legitymują się identyfikatorami wg poniższego wzoruwzor-identyfikatora