Obrazek do aktualności

Miejski Zakład Komunikacji – Puławy sp. z o.o. w Puławach informuje, że od dnia 1 stycznia wprowadza zmiany w rozkładzie jazdy linii nr 17 i J2

  1. opóźnia się kurs linii nr 17 z PPNT w dni nauki szkolnej z godz. 6:50 na 7:04, wycofuje się zajazd do Nowego Janowca

  2. zawiesza się kurs linii J2 z godz. 6:30 o trasie Janowiec szkoła ↔Janowice ↔ Brześce ↔ Brześce Kolonia ↔ Brześce ↔Janowice ↔ Janowiec

  3. przyspiesza się kurs linii nr J2 odjeżdżający z przystanku początkowego Janowiec szkoła z godz. 7:00 na 6:45, z planowanym przyjazdem na przystanek Janowiec parking szkolny o godz. 7:25;

  4. przywraca się kurs autobusu linii nr J2 odjeżdżający z przystanku początkowego Janowiec parking szkolny z godz. 7:27 z trasą Janowiec parking szkolny →Nowy Janowiec →Janowiec parking szkolny;

  5. skraca się kurs linii nr 17 z godz. 15:02 do miejscowości Janowiec;

  6. skraca się kurs linii nr 17 z godz. 16:06 z Brześć o odcinek Brześce – Janowiec.