W związku z zakończeniem rozbiórki wiaduktu kolejowego w miejscowości Nowy Pożóg, MZK Puławy przywraca do czasu rozpoczęcia prac przy budowie nowego wiaduktu obsługę  komunikacyjną autobusami komunikacji miejskiej na trasie Pożóg Stary – Pożóg Nowy