Obrazek do aktualności

W związku z rozpoczętymi pracami remontowymi wiaduktu kolejowego w miejscowości Nowy Pożóg wprowadzono tymczasową organizacje ruchu na odcinku drogi Pożóg Stary —Pożóg Nowy.

Przedmiotowa organizacja ruchu zakłada zamknięcie dla ruchu przejazdu pod wiaduktem kolejowym w Pożogu Nowym.

Powyższe spowodowało konieczność ograniczenia obsługi komunikacyjnej autobusami komunikacji miejskiej na trasie Pożóg Stary – Pożóg Nowy.

dotychczasowe trasy kursów linii nr 6 i K3 przeznaczone do obsługi miejscowości Nowy Pożóg zostały skrócone do miejscowości Stary Pożóg, z nawrotem autobusów na pętli zlokalizowanej w Pożogu Starym w okolicach budynku szkoły podstawowej w Pożogu Starym.

Z obsługi komunikacyjnej zostały wyłączone przystanki Nowy Pożóg [wiadukt] i Nowy Pożóg [pętla].