Informacje o zmianach jakie będą wprowadzone z dniem 17 września br. do obsługi Brześc:


I. Dowóz młodzieży szkolnej do szkół średnich w Puławach na godz. 8

1. przyspieszenie o 7 min. kursu autobusu linii nr 17 odjeżdżającego z przystanku początkowego Janowiec Rynek z godz. 6:07 na 6:00;

2. przyspieszenie o 15 min. kursu autobusu linii nr 17 odjeżdżającego z przystanku początkowego Puławy PPNT z godz. 7:05 na 6:50, zmianę trasy kursu na odcinku Janowiec parking szkolny→ Janowiec Rynek na trasę Janowiec parking szkolny →Nowy Janowiec → Ławeczko → Nowy Janowiec →Janowiec parking szkolny →Janowiec Rynek, z utrzymaniem dotychczasowego odjazdu autobusu z przystanku początkowego Janowiec Rynek w kierunku Puław przez Nasiłów o godz. 7:55. Projektowana zmiana przyśpieszy min. o 15 min. przyjazd uczniów z miejscowości Trzcianki do szkoły w Janowcu;

3. przyspieszenie o 5 min. kursu autobusu linii nr 17 odjeżdżającego z przystanku początkowego Janowiec Rynek z godz. 7:00 na 6:55;

4. uruchomienie dodatkowego kursu linii J2 z trasą Janowiec szkoła ↔Janowice ↔ Brześce ↔ Brześce Kolonia ↔ Brześce ↔Janowice ↔ Janowiec szkoła, odjazd autobusu o godz. 6:38 Kolonia Breśce, przyjazd autobusu na przystanek Janowiec szkoła na godz. 6:55, co zapewni młodzieży na przesiadkę do autobusu linii nr 17 relacji Janowiec →Puławy odjeżdżającego z tego przystanku o godz. 6:58;

5. opóźnienie o 15 min. kursu autobusu linii nr J2 odjeżdżającego z przystanku początkowego Janowiec szkoła z godz. 6:45 na 7:00, z planowanym przyjazdem na przystanek Janowiec parking szkolny o godz. 7:40;

6. zawieszenie kursu autobusu linii nr J2 odjeżdżającego z przystanku początkowego Janowiec parking szkolny z godz. 7:27 z trasą Janowiec parking szkolny →Nowy Janowiec →Ławeczko →Nowy Janowiec →Janowiec parking szkolny.

II. Odwóz po godz. 15 z Puław

wydłużenia kursu autobusu linii nr 17 odjeżdżającego o godz. 15:02 z przystanku początkowego Puławy-Żyrzyńska/Nadleśnictwo do miejscowości Brzeście Kolonia, dojazd na godz. 15:55, a następnie odjazd o godz. 16:05 w kierunku Puław przez przystanek Janowiec Rynek.

Dodatkowo przyspiesza się odjazd z Janowca autobusu linii nr 17 z godz. 4:58 na godz. 4:50 ( jak było przed oddaniem ronda przy ZA Puławy).

 

W celu dostosowania rozkładu jazdy do opóźnień spowodowanych remontem mostu na Wiśle wprowadza się z dniem 17 września 2018 następujące zmiany w kursowaniu linii 5, 9 oraz 16

Linia nr 5
przyspiesza się odjazd z Piłsudskiego – godziny 5:40 na 5:33; odjazd z PKP z godziny 6:42 na 6:37; odjazd z Piłsudskiego z godziny 7:00 na 6:53

Linia nr 9

odjazd z Piłsudskiego z 6:41 na 6:33, odjazd z Kajetanowa z 7:05 na 6:55

Linia nr 16
odjazd z ZA Dyrekcja Techniczna z godziny 6:00 na 5:55; odjazd z Polesia z godziny 6:50 na 6:45;