Obrazek do aktualności

W związku z wprowadzeniem przez Urząd Miasta Puławy Karty Dużej Rodziny od dnia 1 kwietnia 2014 r. posiadacze tej karty mają prawo do przejazdów ulgowych na terenie miasta. Uprawnienie dotyczy osób wnoszących opłatę za przejazd za pomocą Elektronicznej Portmonetki dostępnej na e-karcie.

Uwaga: pasażerowie korzystający z tego uprawnienia i podróżujący poza granice strefy miejskiej, zobowiązani są do wyrejestrowania na granicy strefy, a następnie ponownej rejestracji przejazdu po opuszczeniu przez autobus strefy miejskiej.