Obrazek do aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DI/2018/05

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia w zakresie usługi wykonania dokumentacji obejmującej projekty organizacji ruchu, projekty techniczne oraz SSTWiORB związane z montażem automatów biletowym wraz z kablowym…

Zobacz więcej
Obrazek do aktualności

Zapytanie ofertowe DI/2018/03

Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i uruchomienie 1 sztuki fabrycznie nowego automatu biletowego wraz z oprogramowaniem służącym do sprzedaży papierowych i elektronicznych biletów komunikacji miejskiej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy  Sp. z o.o. w Puławach.     01 Zapytanie ofertowe 02 Załącznik nr 1_Opis przedmiotu zamówienia 03 Załącznik nr 2_Formularz ofertowy 04 Załącznik nr 3_Projekt Umowy…

Zobacz więcej

ogłoszenie o zamówieniu tt/2018/08

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy papierosów i napojów alkoholowych do stacji paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy Sp. z o. o. w Puławach   Ogłoszenie Dokumentacja…

Zobacz więcej

Ogłoszenie DO/2018/01

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi kontroli ważności biletów Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego na kontrolę 2018 Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego…

Zobacz więcej
Obrazek do aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu DI/2018/02

Dostawa, montaż i uruchomienie 9 fabrycznie nowych automatów biletowych wraz z oprogramowaniem służącym do sprzedaży papierowych i elektronicznych biletów komunikacji miejskiej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji…

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zamówieniu TT/2018/06

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego – pogotowia technicznego z zabudową warsztatu mobilnego, przystosowanego do holowania innych pojazdów.   Dokumentacja przetargowa   Wyjaśnienie treści…

Zobacz więcej

Zapytanie ofertowe TT/2018/05

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia w zakresie usługi ustalenia wartości kosztorysów inwestorskich projektu związanego z remontem wydzielonych pomieszczeń warsztatowych w budynku Działu Technicznego MZK-Puławy sp….

Zobacz więcej

Zapytanie ofertowe DI/2018/01

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia w zakresie usługi wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznej linii zasilającej wraz z fundamentem do montażu automatu biletowego na przystanku komunikacji miejskiej nr…

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zamówieniu TT/2018/04

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego – pogotowia technicznego z zabudową warsztatu mobilnego, przystosowanego do holowania innych pojazdów.   Dokumentacja przetargowa   Pytania i…

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zamówieniu TT/2018/02

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 sztuk autobusów miejskich klasy MINI, fabrycznie nowych, ekologicznych, niskopodłogowych do Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy Sp. z o. o. w…

Zobacz więcej