Charakter działalności

Spółka jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej dąży do bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności w zakresie miejskiego transportu zbiorowego, stałego wzrostu satysfakcji i zadowolenia mieszkańców naszego miasta i sąsiednich gmin.

Świadomi swojej misji podchodzimy do wypełnienia zadań w trosce o mobilność lokalnej wspólnoty. Promowana w Europie koncepcja zrównoważonego transportu w miastach jest realizowana również w puławskiej komunikacji miejskiej, co ma wpływ na jakość życia mieszkańców.

Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania miejskiego transportu publicznego obejmującego Miasto Puławy i sąsiednie gminy objęte porozumieniem utrwala wizerunek komunikacji miejskiej przyjaznej dla pasażera i środowiska.

 

Obszar działalności i linie komunikacyjne

Obszar funkcjonowania MZK Puławy

Obszar funkcjonowania MZK Puławy

Obecnie realizujemy zadania komunikacyjne na 32 liniach komunikacyjnych z podziałem:

 • 8 linii miejskich działających w granicach m. Puławy (linie nr: 1, 3, 4, 8, 18, 19, 28)
 • 18 linii łączących m. Puławy z siedmioma sąsiednimi gminami, tj.:

   

  • z gminą Janowiec – nr 17
  • z gminą Kazimierz Dolny – nr: 12, 20
  • z gminą Końskowola – nr: 2, 6, 22, 23
  • z gminą Puławy – nr: 5, 7, 9, 15, 16, 27
  • z gminą Żyrzyn – nr: 11, 21, przy czym linia nr 11 wybranymi kursami obsługuje w części obszar gminy Kurów
  • z gminą Baranów – nr: 29
  • z miastem Dęblin nr: 30 i 31 (kursuje tylko po tereniem masta Dęblin)
 • 5 linii funkcjonujących na obszarze sąsiadujących gmin zapewnia przewozy młodzieży szkolnej do szkół podstawowych i gimnazjum na obszarze tych gmin, są to:

   

  • w gminie Janowiec – dwie linie (J1, J2),
  • w gminie Końskowola – dwie linie (K1, K2, K3),
  • w gminie Puławy – jedna linia (S7)

 

Flota autobusowa

Nowe autobusy Solbus na zajezdni

Nowe autobusy Solbus na zajezdni

Powyższe linie są obsługiwane przez 32 autobusy kursujące w godzinach szczytu przewozowego w dni nauki szkolnej, 25 autobusów w dni robocze w okresie wakacji i ferii, 14 autobusów w sobotę w okresie zimowym, 15 autobusów w sobotę w okresie letnim, 13 autobusów w niedziele i święta.

Dostępność i jakość systemu komunikacji miejskiej na terenie miasta i gmin sąsiednich jest realizowana za pomocą odpowiedniej floty typowych autobusów komunikacji miejskiej, której trzon stanowią nowoczesne niskowejściowe autobusy marki SOLBUS w ilości 20 sztuk, MAN w ilości 13 sztuk oraz SOLARIS – 3 sztuki. W ogólnej liczbie 40 pojazdów wszystkie to autobusy niskowejściowe.