Nowa siedziba z Biurem Obsługi Klienta

Nowa siedziba z Biurem Obsługi Klienta

W latach 2011 – 2012 w Miejskim Zakładzie Komunikacji Puławy zrealizowany został szereg działań inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 uzyskano wsparcie finansowe dla projektu dotyczącego systemów transportu publicznego pn. „Poprawa dostępności i jakości systemu komunikacji miejskiej dla Miasta Puławy wraz z obszarami sąsiednich gmin funkcjonalnie powiązanymi w ramach porozumienia w sprawie wspólnej komunikacji miejskiej na swoim obszarze”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa V: Transport, działanie 5.3. Miejski Transport Publiczny.

 

Koszty projektu

Solbus SM12 na nowej zajezdni MZK

Solbus SM12 na nowej zajezdni MZK

Finansowanie projektu obejmowało:

 • całkowita wartość projektu – 23 896 678,58 PLN
 • całkowite wydatki kwalifikowane – 19 682 313,13 PLN w tym:
 • dofinansowanie w formie płatności ze środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 16 729 966,16 PLN i stanowiącej nie więcej niż 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu
 • wkład własny beneficjenta w wysokości nie mniejszej niż 2 952 346,97 PLN i stanowiący nie mniej niż 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych
 • zakończenie rzeczowe realizacji w dniu 31.07.2012 r. oraz zakończenie finansowe w 31.08.2012 r.
 • zadania spółki jako partnera – wydatki kwalifikowane (zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami) – 4 389 250,43 PLN

W ramach realizacji projektu w latach 2010-2012 w puławskiej komunikacji miejskiej dokonano znaczących zmian ukierunkowanych na:

 • poprawę bezpieczeństwa i komfortu przejazdu,
 • polepszenia stanu środowiska,
 • zwiększenia dostępności komunikacyjnej obszarów objętych systemem komunikacji miejskiej,
 • usunięcia barier zniechęcających potencjalnych użytkowników do korzystania z puławskiego sytemu komunikacji publicznej, tym samym zwiększenia mobilności mieszkańców.

tablica-elektroniczna

Tablica elektroniczna na jednym z przystanków

 

Cele projektu

Centrum Nadzoru Ruchu

Centrum Nadzoru Ruchu

Uzyskane środki finansowe przeznaczono na realizację głównych celów projektu, takich jak:

 • poprawa jakości funkcjonowania systemów transportu publicznego – zakupiono 21 autobusów niskowejściowych typu SOLBUS SM12/SM10 – 20 szt., WETLINA – 1 szt.,
 • transport przyjazny środowisku – silniki EURO spełniają najwyższą normę emisji spalin poprawa bezpieczeństwa w transporcie publicznym – autobusy wyposażone w monitoring,
 • rozwój inteligentnych systemów transportowych – wdrożono system biletu elektronicznego opartego na bezstykowej karcie elektronicznej na siedmiu przystankach umieszczono system dynamicznej informacji pasażerskiej,
 • modernizacja infrastruktury komunikacyjnej (zatoki, wiaty przystankowe),
 • podejmowanie działań obniżających nasilenie ruchu pojazdów indywidualnych poprzez poprawę jakości sytemu transportu publicznego – wdrożono system zarządzania flotą autobusów,
 • modernizacja zaplecza technicznego,
 • utworzenie Centrum Nadzoru Ruchu i Biura Obsługi Klienta.

 

Nowe autobusy na zmodernizowanej zajezdni

 

Oddanie inwestycji do użytku

poswiecenie-zajezdni-mzk

Poświęcenie zajezdni

otwarcie-inwestycji-mzk

Wizytacja prezydenta Janusza Grobla

W dniu 27 maja 2012 roku odbyła się uroczystość poświęcenia nowych autobusów oraz zmodernizowanej zajezdni autobusowej. Poświęcenia dokonał ksiądz dziekan Piotr Trela.

Poza pracownikami MZK Puławy w uroczystości udział wzięli również zaproszeni goście, między innymi prezydent Puław Janusz Grobel, pani wiceprezydent Ewa Wójcik, przewodniczący Rady Miasta, komendant Straży Miejskiej w Puławach oraz pracownicy Urzędu Miasta Puławy.