Stacja Kontroli Pojazdów

Okręgowa stacja kontroli pojazdów MZK Puławy

Stacja Kontroli Pojazdów istnieje od maja 1974 r., świadcząc usługi w zakresie kontroli pojazdów. W 2004 r. uzyskała miano Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Aktualnie stacja posiada decyzję Transportowego Dozoru Technicznego poświadczająca zgodność wyposażenia i warunków lokalowych Stacji Kontroli Pojazdów zgodnie z wymogami.

Stacja Kontroli Pojazdów jest pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego co potwierdza nasze doświadczenie i kompetencje w dziedzinie badań technicznych pojazdów.

Stacja posiada zezwolenie do przeprowadzania badań technicznych następujących rodzajów pojazdów:

 • motocykle i motorowery,
 • pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t,
 • pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t,
 • autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t,
 • ciągniki rolnicze,
 • przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi.

 

Wyposażenie okręgowej stacji kontroli pojazdów MZK Puławy

Oraz zezwolenie do przeprowadzania następujących rodzajów badań:

 • autobusów, których dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h,
 • pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych,
 • pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,
 • pojazdów związanych z pierwszym badaniem technicznym pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie,
 • pojazdów skierowanych na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego badania określonego w przepisach w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, oraz pojazdów, w których dokonano zmian, o których mowa w art. 81 ust. pkt 2 ustawy,
 • pojazdu marki „SAM” co do zgodności z warunkami technicznymi,
 • umieszczanie w pojazdach cech identyfikacyjnych oraz wykonywanie i umieszczanie tabliczek zastępczych.

Zapraszamy użytkowników wszystkich pojazdów od poniedziałku do piątku w godzinach 7 – 18, w soboty w godzinach 7 – 15. Telefon kontaktowy – 660 563 510