Wynajem autobusów

Oferujemy wynajem 4 rodzajów pojazdów różniących się pojemnością (od 40 do maksymalnie 110 osób). Do poniżej przedstawionych kosztów wynajmu należy doliczyć opłaty dodatkowe stałe takie jak:

 1. opłata parkingowa wg przedstawionych rachunków,
 2. opłata za przejazd po drogach krajowych i autostradach.

Przebieg i czas wynajmu autobusu jest ustalany od chwili wyjazdu autobusu z zajezdni „MZK-Puławy” do momentu jego powrotu do zajezdni.

W przypadku wynajmów realizowanych dla instytucji niekomercyjnych, podmiotów z którymi zawarto stałe umowy przewozowe istnieje możliwość indywidualnych negocjacji za wynajem.

Aktualny cennik wynajmu autobusów

Reklama

Oferujemy wynajęcie powierzchni reklamowej na zewnętrznych powierzchniach ścian autobusów, plansz reklamowych w autobusach oraz nadruki na papierowych biletach jednorazowych.

Dzięki rozbudowanej sieci komunikacji miejskiej i obowiązującej częstotliwości kursowania autobusów jest to najbardziej mobilna i skuteczna forma reklamy, która dociera do bardzo szerokiego grona odbiorców na terenie miasta Puławy oraz przyległych gmin: Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Gmina Puławy i Żyrzyn.

 

Zewnętrzna całopojazdowa

Reklama zewnętrzna całopojazdowa na powierzchniach lakierowanych dotyczy powierzchni bocznej i tylnej autobusu z wyłączeniem miejsca na logo MZK. Dopuszcza się reklamę na nie więcej niż 25% powierzchni szyb.

Cennik:
Autobus Długość pojazdu Koszt miesięczny
Jelcz 110/120M 12m 250zł – 500zł *
Jelcz l100 10,5m 450zł – 600zł *
Jelcz M100I 10,5m 450zł – 600zł *
Neoplan 10,5m 400zł – 600zł *
Autosan H7 8m 200zł – 400zł *

Podane ceny są cenami brutto, dopuszcza się możliwość ich negocjacji.
* – ostateczna cena zależy od roku produkcji autobusu.

 

Wewnątrz autobusu

Reklama w formie plakatów/ulotek przyklejonych do bocznych wewnętrznych szyb autobusu.

Cennik:
Zajęta powierzchnia Koszt miesięczny
1m2 54,90zł

Podane ceny są cenami brutto.

 

Na biletach jednorazowych

Reklama dotyczy papierowych biletów jednorazowych komunikacji miejskiej, nadruk na stronie odwrotnej. Uwaga! Minimalny nakład – 2 000 bloczków biletowych po 100 sztuk.

Cennik
Liczba kolorów Koszt pojedynczego bloczka
Jeden 2,00zł
Dwa 2,50zł
Trzy 3,00zł

 

Stacja Paliw

Stacja Paliw MZK Puławy przy ul. Dęblińskiej 2

Zapraszamy na naszą stację paliw przy ul. Dęblińskiej 2 w dni robocze od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 21:00 a w niedziele i święta od 7:30 d0 19:15. Zaopatrując się w paliwa w rafinerii krajowej PKN ORLEN gwarantujemy najwyższą jakość oferowanych produktów, które zawsze potwierdzane są świadectwami jakości.

Na stacji oferujemy paliwa najwyższej jakości:

 • etylina Pb95,
 • olej napędowy,
 • gaz LPG.

Oraz oleje, płyny, akcesoria i inne produkty, m. in.:

 • oleje silnikowe,
 • oleje przekładniowe,
 • oleje hydrauliczne,
 • płyny do układu chłodzenia,
 • akcesoria samochodowe,
 • alkohole.

Dla firm oferujemy m.in. sprzedaż bezgotówkową, korzystne terminy płatności i konkurencyjne ceny. Więcej informacji dostępnych na miejscu.

 

Stacja Kontroli Pojazdów

Okręgowa stacja kontroli pojazdów MZK Puławy

Stacja Kontroli Pojazdów istnieje od maja 1974 r., świadcząc usługi w zakresie kontroli pojazdów. W 2004 r. uzyskała miano Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Aktualnie stacja posiada decyzję Transportowego Dozoru Technicznego poświadczająca zgodność wyposażenia i warunków lokalowych Stacji Kontroli Pojazdów zgodnie z wymogami.

Stacja Kontroli Pojazdów jest pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego co potwierdza nasze doświadczenie i kompetencje w dziedzinie badań technicznych pojazdów.

Stacja posiada zezwolenie do przeprowadzania badań technicznych następujących rodzajów pojazdów:

 • motocykle i motorowery,
 • pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t,
 • pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t,
 • autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t,
 • ciągniki rolnicze,
 • przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi.

Wyposażenie okręgowej stacji kontroli pojazdów MZK Puławy

Oraz zezwolenie do przeprowadzania następujących rodzajów badań:

 • autobusów, których dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h,
 • pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych,
 • pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,
 • pojazdów związanych z pierwszym badaniem technicznym pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie,
 • pojazdów skierowanych na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego badania określonego w przepisach w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, oraz pojazdów, w których dokonano zmian, o których mowa w art. 81 ust. pkt 2 ustawy,
 • pojazdu marki „SAM” co do zgodności z warunkami technicznymi,
 • umieszczanie w pojazdach cech identyfikacyjnych oraz wykonywanie i umieszczanie tabliczek zastępczych.

Zapraszamy użytkowników wszystkich pojazdów od poniedziałku do piątku w godzinach 7 – 18, w soboty w godzinach 7 – 15. Telefon kontaktowy – 0 81 886 80 00 wew. 23.