Obrazek do aktualności

Dostawa, montaż i uruchomienie 9 fabrycznie nowych automatów biletowych wraz z oprogramowaniem służącym do sprzedaży papierowych i elektronicznych biletów komunikacji miejskiej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy Sp. z o.o. w Puławach

 

Dokumentacja przetargowa

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty