Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 sztuk autobusów miejskich klasy MINI, fabrycznie nowych, ekologicznych, niskopodłogowych do Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy Sp. z o. o. w Puławach.

Ogłoszenie o zamówieniu

dokumentacja przetargowa

 

wyjaśnienie treści SIWZ

SIWZ ze zmianami po udzieleniu wyjaśnień

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty