Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego – pogotowia technicznego z zabudową warsztatu mobilnego, przystosowanego do holowania innych pojazdów.

 

Dokumentacja przetargowa

 

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dokumentacja przetargowa po zmianach

 

Pytania i odpowiedzi cz. 2

Wyjaśnienie treści SIWZ_2

Załącznik nr 3_Szczegółowa kompletacja oferowanego samochodu specjalnego

Załącznik nr 1_Opis przedmiotu zamówienia

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sprostowanie w sprawie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty