Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego – pogotowia technicznego z zabudową warsztatu mobilnego, przystosowanego do holowania innych pojazdów.

 

Dokumentacja przetargowa

 

Wyjaśnienie treści SIWZ

Załącznik nr 1_Opis przedmiotu zamówienia_po udzieleniu wyjaśnień

Załącznik nr 3_Szczegółowa kompletacja oferowanego samochodu specjalnego_po udzieleniu wyjaśnień

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty