Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu wydzielonych pomieszczeń warsztatowych w budynku Działu  Technicznego Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy Sp. z o. o. w Puławach.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również:

  • dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń stanowiących wyposażenie remontowanych pomieszczeń warsztatowych;
  • szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń.

ogłoszenie

Dokumentacja przetargowa

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania