Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do stacji paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy  Sp. z o. o. w Puławach:

  • 1 250 000 litrów paliwa silnikowego LPG (autogazu);
  • 900 sztuk butli 11 kg z gazem propan-butan

 

Dokumentacja przetargowa