Obrazek do aktualności

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, posadowienie i uruchomienie fabrycznie nowej automatycznej myjni portalowej wraz z systemem oczyszczania wody z obiegu zamkniętego, w istniejącym budynku myjni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy Sp. z o. o. w Puławach.

Dokumentacja przetargowa

Wyjaśnienie treści SIWZ_scan

02 Załącznik nr 1_Opis przedmiotu zamówienia_po udzieleniu wyjaśnień do SIWZ

11 Załącznik nr 10_Opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia_po udzieleniu wyjaśnień do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty