Obrazek do aktualności

Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Sp. z o. o. w Puławach, ul. Dęblińska 2, tel. 81 886 80 00, ogłasza przetarg pisemny (zbieranie ofert) na sprzedaż następujących urządzeń:

Lp.

Nazwa urządzenia

Model, typ

Rok produkcji

Uwagi

1

Piła mechaniczna ramowa

PM-120

1978

2

Mechaniczna strugarka poprzeczna

PAC 20

1977

3

Wytaczarka do bębnów hamulcowych

TO 161

1974

4

Wytaczarka do bębnów hamulcowych

1987

5

Spawarka transformatorowa

brak tabliczki znamionowej

6

Spawarka prostownikowa

SPB315 BESTER

1984

uszkodzona

Oferty należy składać w siedzibie spółki, w sekretariacie, do dnia 2016-02-23 godz. 12:00.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Zakupione urządzenia należy odebrać na własny koszt i swoim staraniem w terminie trzech dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Odpowiedzialność za zniszczenia powstałe na skutek prac związanych z załadunkiem i transportem nabytych urządzeń ponosi nabywca.

Urządzenia można oglądać w Dziale Technicznym spółki od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 13.

Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.