Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa olejów smarowych i środków smarowych do Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy Sp. z o. o. w Puławach.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
2.1 Część A – dostawa olejów smarowych i środków smarowych, których producentem jest ORLEN OIL Sp. z o. o., 31-323 Kraków, ul. Opolska 100;
2.2 Część B – dostawa olejów smarowych.

Zapytanie o cenę

Załącznik nr 1_Formularz Ofertowy_Część A

Załącznik nr 2_Formularz Ofertowy_Część B

Załącznik nr 3_Wzór Umowy