Obrazek do aktualności

Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Sp. z o.o. w Puławach zaprasza do złożenia oferty na dostawę macierzy dyskowej wraz z jej instalacją i konfiguracją na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy sp. z o.o. w Puławach.

 

Zapytanie o cenę
Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
Klauzula_obowiązek_informacyjny_dla_zamawiającego_art.13_Załącznik nr 3
Wzór umowy – Załącznik nr 4

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty