Obrazek do aktualności

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia w zakresie usługi wykonania dokumentacji obejmującej projekty organizacji ruchu, projekty techniczne oraz SSTWiORB związane z montażem automatów biletowym wraz z kablowym przyłączeniem elektroenergetycznym.

Zapytanie ofertowe -projekty organizacji ruchu biletomaty

zał. nr 1 do zapytania ofertowego biletomaty

projekt umowy-projekt organizacji ruchu biletomaty

Klauzula informacyjna dla zamawiajacego_art.13_biletomaty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty