Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia w zakresie usługi ustalenia wartości kosztorysów inwestorskich projektu związanego z remontem wydzielonych pomieszczeń warsztatowych w budynku Działu Technicznego MZK-Puławy sp. z o.o. w Puławach.

 

Zapytanie ofertowe -przeliczenie zamówienia

Oferta -przeliczenie zamówienia

Umowa -przeliczenie zamówienia

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty