Obrazek do aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia w zakresie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n. „Remont wraz z przebudową wydzielonych pomieszczeń warsztatowych w budynku Działu Technicznego zlokalizowanego na działce nr ew. 941/50 położonej przy ul. Dęblińskiej w Puławach.

zapytanie ofertowe – nadzór inwestorski remont i przebudowa pomieszczeń warsztatowych

projekt umowy – nadzór inwestorski remont i przebudowa pomieszczeń warsztatowych

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO