Obrazek do aktualności

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczenia myjni autobusowej w budynku Działu Technicznego Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy Sp. z o.o. w Puławach, ul. Dęblińska 2A, 24-100 Puławy.

Dokumentacja