Przepisy przewozowe

Poniżej znajdują się aktualne dokumenty regulujące korzystanie z komunikacji miejskiej w Puławach.

Dokument Obowiązuje od
Regulamin przewozu osób i bagażu 25 czerwca 2013 r.
Przepisy porządkowe 25 kwietnia 2013 r.
Cennik biletów 1 września 2014 r.
Uchwała cenowa 4 kwietnia 2013 r.
Uchwała cenowa - zmiana I 6 lutego 2014 r.
Uchwała cenowa - zmiana II 28 sierpnia 2014 r.
Regulamin korzystania z biletu elektronicznego

Na podstawie zarządzenia Nr A/177/2012 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 25 lipca 2012 roku.

4 kwietnia 2013 r.


Regulaminy zamówień publicznych

Poniżej znajdują się aktualne dokumenty regulujące udział w przetargach organizowanych przez MZK Puławy.

Dokument Obowiązuje od
Regulamin zamówień publicznych (przetargów) 27 marca 2012 r.
Regulamin wydatków do 30000 Euro 14 stycznia 2011 r.