Przepisy przewozowe

Poniżej znajdują się aktualne dokumenty regulujące korzystanie z komunikacji miejskiej w Puławach.

Dokument Obowiązuje od
Regulamin przewozu osób i mienia 8 sierpnia 2018
Przepisy porządkowe 25 kwietnia 2013 r.
Cennik Biletów 8 sierpnia 2018
Uchwała cenowa 8 sierpnia 2018
Cennik opłat dodatkowych 8 sierpnia 2018
Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów 8 sierpnia 2018
Regulamin korzystania z biletu elektronicznego

Na podstawie zarządzenia Nr A/177/2012 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 25 lipca 2012 roku.

4 kwietnia 2013 r.


Regulaminy zamówień publicznych

Poniżej znajdują się aktualne dokumenty regulujące udział w przetargach organizowanych przez MZK Puławy.

Dokument Obowiązuje od
Regulamin zamówień publicznych (przetargów) 27 marca 2012 r.
Regulamin wydatków do 30000 Euro 14 stycznia 2011 r.