Przejazdy bezpłatne

I. Uprawnienia ustawowe

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na terenie miasta Puławy oraz sąsiednich gmin na podstawie przepisów szczególnych (uprawnienia ustawowe) uprawnieni są:

Uprawnione osoby Zakres obowiązywania
1. Posłowie na sejm i senatorowie Na obszarze całej sieci
2. Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczanych do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

 

II. Uprawnienia gminne

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na terenie miasta Puławy oraz sąsiednich gmin na podstawie przepisów prawa lokalnego (uprawnienia gminne) uprawnieni są:

Uprawnione osoby Zakres obowiązywania
1. Dzieci w wieku do lat 4 Na obszarze gminy: Miasto Puławy Janowiec Końskowola Kurów Puławy Żyrzyn Kazimierz Dolny Ryki Miasto Dęblin Baranów
2 .Dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna z orzeczoną niepełnosprawnością, do ukończenia 16 roku życia   Na obszarze gminy: Miasto Puławy Janowiec Końskowola Kurów Puławy Żyrzyn Kazimierz Dolny Ryki Miasto Dęblin Baranów
3. Opiekun dzieci niepełnosprawnych i młodzieży niepełnosprawnej z orzeczoną niepełnosprawnością, do ukończenia 16 roku życia w czasie przejazdu lub podróżujący po nie, albo po ich odwiezieniu do szkoły, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia* Na obszarze gminy: Miasto Puławy Janowiec Końskowola Kurów Puławy Żyrzyn Kazimierz Dolny Ryki Miasto Dęblin Baranów
4. Ucząca się młodzież niepełnosprawna od ukończenia 16 roku życia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, bez względu na orzeczony stopień niepełnosprawności Na obszarze gminy: Miasto Puławy Janowiec Końskowola Kurów Puławy Żyrzyn Kazimierz Dolny Ryki Miasto Dęblin Baranów
5 .Opiekun uczącej się młodzieży niepełnosprawnej od ukończenia 16 roku życia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności* Na obszarze gminy: Miasto Puławy Janowiec Końskowola Kurów Puławy Żyrzyn Kazimierz Dolny Ryki Miasto Dęblin Baranów
6. Osoby ociemniałe i niewidome Na obszarze gminy:Miasto Puławy Janowiec Końskowola Kurów Puławy Żyrzyn Ryki Baranów
7. Podróżujący opiekun w bezpośrednim sąsiedztwie osób ociemniałych i niewidomych * Na obszarze gminy: -Miasto Puławy -Janowiec -Puławy -Ryki
8. Osoby które ukończyły 70 lat Na obszarze gminy: -Miasto Puławy
9. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) Na obszarze gminy: -Miasto Puławy
10. Podróżujący opiekun w bezpośrednim sąsiedztwie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub całkowicie niezdolnymi do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) * Na obszarze gminy: -Miasto Puławy
11. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi posiadający odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” Na obszarze gminy: -Miasto Puławy -Janowiec -Końskowola -Kurów -Puławy -Żyrzyn -Kazimierz Dolny -Ryki – Baranów  
12. Osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015r., poz.693 z późn.zm.) Na obszarze Miasta Puławy

Przejazdy ulgowe

I. Ulga ustawowa

Do korzystania z ulgowych przejazdów na terenie miasta Puławy oraz sąsiednich gmin na podstawie przepisów szczególnych (ulga ustawowa – 50%) uprawnieni są:

Uprawnione osoby Zakres obowiązywania
1. Studenci szkół wyższych i słuchacze kolegiów Na obszarze całej sieci
2. Kombatanci i inne osoby uprawnione

 

II. Ulga gminna

Do korzystania z ulgowych przejazdów na terenie miasta Puławy oraz sąsiednich gmin na podstawie przepisów prawa lokalnego (ulga gminna) uprawnieni są:

Uprawnione osoby Zakres obowiązywania
Dzieci w wieku od lat 4 do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej   Na obszarze gminy: Miasto Puławy Janowiec Końskowola Kurów Puławy Żyrzyn Kazimierz Dolny Ryki Miasto Dęblin Baranów
Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia Na obszarze gminy: Miasto Puławy Janowiec Końskowola Kurów Puławy Żyrzyn Kazimierz Dolny Ryki Miasto Dęblin Baranów
Emeryci, renciści Na obszarze gminy: Miasto Puławy Janowiec Końskowola Kurów Puławy Żyrzyn Kazimierz Dolny Ryki Baranów
Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka)   Na obszarze gminy: Janowiec Końskowola Kurów Puławy Żyrzyn Kazimierz Dolny Ryki Miasto Dęblin Baranów
Osoby, które ukończyły 70 lat   Na obszarze gminy: -Janowiec -Końskowola -Kurów -Puławy -Żyrzyn -Kazimierz Dolny -Ryki – Baranów
Rodzice/opiekunowie prawni lub faktyczni w ramach programu „Duża Puławska Rodzina” Na obszarze gminy Miasto Puławy
Rodzice/opiekunowie prawni lub faktyczni w ramach programu „Owocna Karta Dużej Rodziny 3+” Na obszarze Gminy Puławy
Podróżujący opiekun w bezpośrednim sąsiedztwie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub całkowicie niezdolnymi do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) * Na obszarze gminy Miasto Dęblin

 

Przepisy przewozowe: Uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów oraz inne aspekty korzystania z komunikacji miejskiej w Puławach regulują przepisy przewozowe. Zobacz więcej »
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Cookies settings
Akceptuję
Polityka Prywatności
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Oświadczenie Administratora danych osobowych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) dlatego realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 rozporządzenia informuję, iż:
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Puławy, 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 2A.
 • Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem: MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Puławy, 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 2A, mailowo: iod@mzk.pulawy.pl oraz telefonicznie: 660 465 051.
 • Ponadto informujemy, że odbiorcami Państwa danych mogą być operatorzy usług informatycznych i hostingowych, w zakresie danych niezbędnych do zrealizowania usług świadczonych drogą elektroniczną.
 • Przetwarzamy dane osobowe, które są zbierane podczas korzystania przez Państwo z tego portalu. Chodzi o takie dane jak: adresy IP, imię i nazwisko, adres e-mail oraz informacje zapisywane w plikach cookies.
 • Głównym celem przetwarzania przez nas Państwa danych jest zapewnienie Państwu pełnej funkcjonalności działania portalu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Puławach (www.mzk.pulawy.pl)
 • Podstawą przetwarzania danych jest Państwa dobrowolna i świadoma zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich podanie może okazać się niezbędne dla korzystania z określonych funkcjonalności serwisu.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do zapewnienia Państwu dostępu do usług oferowanych przez portal www.mzk.pulawy.pl
 • W związku z przetwarzaniem danych macie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą, może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres administratora danych iod@mzk.pulawy.pl
 • Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego przysługuje prawo wniesienia skargi za każdym razem, gdy w Państwa ocenie dane będą przetwarzane w sposób nieprawidłowy.
 • Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 • Państwa dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Polityka plików cookies

Opisana polityka plików cookies odnosi się do wszystkich stron internetowych, rozkładu jazdy oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Puławach sp. z o.o. Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Źródło: www.wikipedia.pl Wykorzystujemy pliki cookies w celu:
 • dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,
 • pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu,
 • ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,
 • zapewnienia standardów bezpieczeństwa.
Stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. “Sesyjne” pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone. Pliki cookies wykorzystywane są również przez podmiot współpracujący z MZK Puławy sp. z o.o. – Google Inc. Wykorzystujemy usługi Google Analytics, które legitymują się własną polityką prywatności: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl. Google Inc. udostępnia także narzędzia umożliwiające zablokowanie Google Analytics w Twojej przeglądarce. Narzędzia te możesz pobrać pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na stronach internetowych: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari. Instrukcje dla urządzeń mobilnych: Android, iOS (Safari).

Polityka informacji w formularzach

Opisana polityka informacji w formularzach odnosi się do wszystkich stron internetowych, rozkładu jazdy oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Puławach sp. z o.o.
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu odpowiedzi na zapytanie kontaktowe, zgłoszenie reklamacji lub zapytanie handlowe.
 5. Podanie w formularzu kontaktowym danych osobowych jest równoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Save settings
Cookies settings
Skip to content