Na podstawie regulaminu organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Sp. z o.o. w Puławach ul. Dęblińska 2a oraz warunków odstąpienia od przetargu.

 Miejski Zakład Komunikacji – Puławach, ul. Dęblińska 2a, 24-100 Puławy,

tel. 81 886-87-53

OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY (LICYTACJĘ)

na sprzedaż niżej wymienionych pojazdów

1.      Autobus marki Jelcz, model 120M 17t, nr rej. LPU G897, rok produkcji 1993, nr identyfikacyjny SUJ120M45P0000094, nr ewidenc. 124 – cena wywoławcza 5100 PLN.

2. Autobus marki Jelcz, model 120M 17,5t , nr rej. LPU 81CN, rok produkcji 1995, nr identyfikacyjny SUJ120M45P0000094, nr ewidenc. 130 – cena wywoławcza 6600 PLN.

3. Autobus marki Jelcz, model 120M 17,5t , nr rej. LPU 87FC, rok produkcji 1995, nr identyfikacyjny SUJ120M45S0000621, nr ewidenc. 131 – cena wywoławcza 6600 PLN.

4. Autobus marki Autosan, modelH7-20 8,8t, nr rej. LPU17AP, rok produkcji 2002, nr identyfikacyjny SUABW2IVT2S130087, nr ewidenc. 150 – cena wywoławcza 12400 PLN

 

Cena wywoławcza jest ceną netto.

 

 Przetarg odbędzie się w dniu 14-09-2018 o godz. 1000 w siedzibie sprzedającego – lokal „Centrum nadzoru ruchu”. Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić w gotówce do kasy Zakładu najpóźniej w dniu 14-09-2018 do godz. 930 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej oraz w przypadku, gdy osoba, której udzielono przybicia uchyla się od zapłaty ceny nabycia. Wadium złożone przez nabywcę ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Pojazd można oglądać i uzyskać o nich dodatkowe informacje w MZK Puławy w dni robocze w godz. 700 – 1500 – tel. 081-886-87-53”