INWESTYCJE

W latach 2011 – 2012 w Miejskim Zakładzie Komunikacji Puławy zrealizowany został szereg działań inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 uzyskano wsparcie finansowe dla projektu dotyczącego systemów transportu publicznego pn. „Poprawa dostępności i jakości systemu komunikacji miejskiej dla Miasta Puławy wraz z obszarami sąsiednich gmin funkcjonalnie powiązanymi w ramach porozumienia w sprawie wspólnej komunikacji miejskiej na swoim obszarze”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa V: Transport, działanie 5.3. Miejski Transport Publiczny.

KOSZTY PROJEKTU

Finansowanie projektu obejmowało:

 • całkowita wartość projektu – 23 896 678,58 PLN
 • całkowite wydatki kwalifikowane – 19 682 313,13 PLN w tym:
 • dofinansowanie w formie płatności ze środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 16 729 966,16 PLN i stanowiącej nie więcej niż 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu
 • wkład własny beneficjenta w wysokości nie mniejszej niż 2 952 346,97 PLN i stanowiący nie mniej niż 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych
 • zakończenie rzeczowe realizacji w dniu 31.07.2012 r. oraz zakończenie finansowe w 31.08.2012 r.
 • zadania spółki jako partnera – wydatki kwalifikowane (zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami) – 4 389 250,43 PLN

W ramach realizacji projektu w latach 2010-2012 w puławskiej komunikacji miejskiej dokonano znaczących zmian ukierunkowanych na:

 • poprawę bezpieczeństwa i komfortu przejazdu,
 • polepszenia stanu środowiska,
 • zwiększenia dostępności komunikacyjnej obszarów objętych systemem komunikacji miejskiej,
 • usunięcia barier zniechęcających potencjalnych użytkowników do korzystania z puławskiego sytemu komunikacji publicznej, tym samym zwiększenia mobilności mieszkańców.

Cele projektu

Uzyskane środki finansowe przeznaczono na realizację głównych celów projektu, takich jak:

 • poprawa jakości funkcjonowania systemów transportu publicznego – zakupiono 21 autobusów niskowejściowych typu SOLBUS SM12/SM10 – 20 szt., WETLINA – 1 szt.,
 • transport przyjazny środowisku – silniki EURO spełniają najwyższą normę emisji spalin poprawa bezpieczeństwa w transporcie publicznym – autobusy wyposażone w monitoring,
 • rozwój inteligentnych systemów transportowych – wdrożono system biletu elektronicznego opartego na bezstykowej karcie elektronicznej na siedmiu przystankach umieszczono system dynamicznej informacji pasażerskiej,
 • modernizacja infrastruktury komunikacyjnej (zatoki, wiaty przystankowe),
 • podejmowanie działań obniżających nasilenie ruchu pojazdów indywidualnych poprzez poprawę jakości sytemu transportu publicznego – wdrożono system zarządzania flotą autobusów,
 • modernizacja zaplecza technicznego,
 • utworzenie Centrum Nadzoru Ruchu i Biura Obsługi Klienta.

Oddanie inwestycji do użytku

W dniu 27 maja 2012 roku odbyła się uroczystość poświęcenia nowych autobusów oraz zmodernizowanej zajezdni autobusowej. Poświęcenia dokonał ksiądz dziekan Piotr Trela.

Poza pracownikami MZK Puławy w uroczystości udział wzięli również zaproszeni goście, między innymi prezydent Puław Janusz Grobel, pani wiceprezydent Ewa Wójcik, przewodniczący Rady Miasta, komendant Straży Miejskiej w Puławach oraz pracownicy Urzędu Miasta Puławy.

Inwestycje 2007-2013

Gmina Miasto Puławy jako beneficjent, z udziałem spółki jako partnera, podejmuje działania dla dalszej poprawy jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zwiększenia mobilności jej mieszkańców.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 uzyskano wsparcie finansowe dla projektu dotyczącego systemów transportu publicznego pn. „Poprawa dostępności i jakości systemu komunikacji miejskiej dla Miasta Puławy wraz z obszarami sąsiednich gmin funkcjonalnie powiązanymi w ramach porozumienia w sprawie wspólnej komunikacji miejskiej na swoim obszarze”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa V: Transport, działanie 5.3. Miejski Transport Publiczny.

Finansowanie projektu obejmowało:

całkowita wartość projektu – 23 896 678,58 PLN
całkowite wydatki kwalifikowane – 19 682 313,13 PLN w tym:
dofinansowanie w formie płatności ze środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 16 729 966,16 PLN i stanowiącej nie więcej niż 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu
wkład własny beneficjenta w wysokości nie mniejszej niż 2 952 346,97 PLN i stanowiący nie mniej niż 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych
zakończenie rzeczowe realizacji w dniu 31.07.2012 r. oraz zakończenie finansowe w 31.08.2012 r.
zadania spółki jako partnera – wydatki kwalifikowane (zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami) – 4 389 250,43 PLN
W ramach realizacji projektu w latach 2010-2012 w puławskiej komunikacji miejskiej dokonano znaczących zmian ukierunkowanych na:

poprawę bezpieczeństwa i komfortu przejazdu,
polepszenia stanu środowiska,
zwiększenia dostępności komunikacyjnej obszarów objętych systemem komunikacji miejskiej,
usunięcia barier zniechęcających potencjalnych użytkowników do korzystania z puławskiego sytemu komunikacji publicznej, tym samym zwiększenia mobilności mieszkańców.

Uzyskane środki finansowe przeznaczono na realizację głównych celów projektu, takich jak:

poprawa jakości funkcjonowania systemów transportu publicznego – zakupiono 21 autobusów niskowejściowych typu SOLBUS SM12/SM10 – 20 szt., WETLINA – 1 szt.,
transport przyjazny środowisku – silniki EURO spełniają najwyższą normę emisji spalin poprawa bezpieczeństwa w transporcie publicznym – autobusy wyposażone w monitoring,
rozwój inteligentnych systemów transportowych – wdrożono system biletu elektronicznego opartego na bezstykowej karcie elektronicznej na siedmiu przystankach umieszczono system dynamicznej informacji pasażerskiej,
modernizacja infrastruktury komunikacyjnej (zatoki, wiaty przystankowe),
podejmowanie działań obniżających nasilenie ruchu pojazdów indywidualnych poprzez poprawę jakości sytemu transportu publicznego – wdrożono system zarządzania flotą autobusów,
modernizacja zaplecza technicznego,
utworzenie Centrum Nadzoru Ruchu i Biura Obsługi Klienta.

40-lecie komunikacji miejskiej

W 2014 roku komunikacja miejska w Puławach obchodziła okrągły jubileusz 40-lecia istnienia. Była to bardzo dobra okazja do podsumowania i przypomnienia historii komunikacji. W dniu 17 maja 2014 roku odbyło się uroczyste spotkanie w którym udział wzięli pracownicy MZK Puławy wraz z osobami towarzyszącymi a także zaproszeni goście, między innymi przedstawiciele Wojewody Lubelskiego, a także władz powiatowych i miejskich. W trakcie spotkania wręczono pracownikom MZK Puławy okolicznościowe medale i wyróżnienia, dwaj pracownicy otrzymali za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Złoty Medal za Długoletnią Służbę. Ponadto 26 pracowników zostało wyróżnionych dyplomami i nagrodami pieniężnymi.

Obchody 40-lecia Miejskiego Zakładu Komunikacji uczciło wydanie pamiątkowego albumu zawierającego historię, pamiątkowe zdjęcia oraz niepublikowane wcześniej wycinki z lokalnej prasy dotyczące komunikacji miejskiej w Puławach.

Album można obejrzeć poniżej:

Inwestycje w latach 2018-2019

W latach 2018 – 2019 spółka zakupiła 13 autobusów marki MAN Lions CITY oraz 3 autobusy marki SOLARIS, wszystkie zakupione pojazdy są wyposażone w pełną klimatyzację przestrzeni pasażerskiej oraz nowoczesny system informacji pasażerskiej. W tych pojazdach można zakupic bilet na przejazd za pomocą karty płatniczej. Wszystkie zakupione autobusy spełniają normę EURO 6.  W ramach działań proekologicznych spółka zamontowała na posiadanych 20 autobusach marki SOLBUS instalacje fotowoltaniczne wspomagające pracę alternatorów.

W 2018 roku na terenie miasta oraz w sąsiednich gminach zainstalowano 10 nowych biletómatów.

Obecnie realizujemy zadania komunikacyjne na 32 liniach komunikacyjnych z podziałem:

8 linii miejskich działających w granicach m. Puławy (linie nr: 1, 3, 4, 8, 18, 19, 28)
18 linii łączących m. Puławy z siedmioma sąsiednimi gminami, tj.:

z gminą Janowiec – nr 17
z gminą Kazimierz Dolny – nr: 12, 20
z gminą Końskowola – nr: 2, 6, 22, 23
z gminą Puławy – nr: 5, 7, 9, 15, 16, 27
z gminą Żyrzyn – nr: 11, 21, przy czym linia nr 11 wybranymi kursami obsługuje w części obszar gminy Kurów
z miastem Dęblin nr:  31 (kursuje tylko po tereniem masta Dęblin)
5 linii funkcjonujących na obszarze sąsiadujących gmin zapewnia przewozy młodzieży szkolnej do szkół podstawowych i gimnazjum na obszarze tych gmin, są to:

w gminie Janowiec – dwie linie (J1, J2),
w gminie Końskowola – dwie linie (K1, K2, K3),
w gminie Puławy – jedna linia (S7)

Powyższe linie są obsługiwane przez 32 autobusy kursujące w godzinach szczytu przewozowego w dni nauki szkolnej, 25 autobusów w dni robocze w okresie wakacji i ferii, 14 autobusów w sobotę w okresie zimowym, 15 autobusów w sobotę w okresie letnim, 13 autobusów w niedziele i święta.

Dostępność i jakość systemu komunikacji miejskiej na terenie miasta i gmin sąsiednich jest realizowana za pomocą odpowiedniej floty typowych autobusów komunikacji miejskiej, której trzon stanowią nowoczesne niskowejściowe autobusy marki SOLBUS w ilości 20 sztuk, MAN w ilości 13 sztuk oraz SOLARIS – 3 sztuki. W ogólnej liczbie 40 pojazdów wszystkie to autobusy niskowejściowe.

Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania miejskiego transportu publicznego obejmującego Miasto Puławy i sąsiednie gminy objęte porozumieniem utrwala wizerunek komunikacji miejskiej przyjaznej dla pasażera i środowiska.

Spółka jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej dąży do bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności w zakresie miejskiego transportu zbiorowego, stałego wzrostu satysfakcji i zadowolenia mieszkańców naszego miasta i sąsiednich gmin.

Świadomi swojej misji podchodzimy do wypełnienia zadań w trosce o mobilność lokalnej wspólnoty. Promowana w Europie koncepcja zrównoważonego transportu w miastach jest realizowana również w puławskiej komunikacji miejskiej, co ma wpływ na jakość życia mieszkańców.

W trosce o mobilność lokalnej wspólnoty promujemy koncepcję zrównoważonego transportu miejskiego realizując wyznaczoną misję:

DLA DOBRA MIESZKAŃCÓW – Z KORZYŚCIĄ DLA MIASTA

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Cookies settings
Akceptuję
Polityka Prywatności
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Oświadczenie Administratora danych osobowych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) dlatego realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 rozporządzenia informuję, iż:
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Puławy, 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 2A.
 • Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem: MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Puławy, 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 2A, mailowo: iod@mzk.pulawy.pl oraz telefonicznie: 660 465 051.
 • Ponadto informujemy, że odbiorcami Państwa danych mogą być operatorzy usług informatycznych i hostingowych, w zakresie danych niezbędnych do zrealizowania usług świadczonych drogą elektroniczną.
 • Przetwarzamy dane osobowe, które są zbierane podczas korzystania przez Państwo z tego portalu. Chodzi o takie dane jak: adresy IP, imię i nazwisko, adres e-mail oraz informacje zapisywane w plikach cookies.
 • Głównym celem przetwarzania przez nas Państwa danych jest zapewnienie Państwu pełnej funkcjonalności działania portalu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Puławach (www.mzk.pulawy.pl)
 • Podstawą przetwarzania danych jest Państwa dobrowolna i świadoma zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich podanie może okazać się niezbędne dla korzystania z określonych funkcjonalności serwisu.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do zapewnienia Państwu dostępu do usług oferowanych przez portal www.mzk.pulawy.pl
 • W związku z przetwarzaniem danych macie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą, może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres administratora danych iod@mzk.pulawy.pl
 • Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego przysługuje prawo wniesienia skargi za każdym razem, gdy w Państwa ocenie dane będą przetwarzane w sposób nieprawidłowy.
 • Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 • Państwa dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Polityka plików cookies

Opisana polityka plików cookies odnosi się do wszystkich stron internetowych, rozkładu jazdy oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Puławach sp. z o.o. Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Źródło: www.wikipedia.pl Wykorzystujemy pliki cookies w celu:
 • dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,
 • pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu,
 • ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,
 • zapewnienia standardów bezpieczeństwa.
Stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. “Sesyjne” pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone. Pliki cookies wykorzystywane są również przez podmiot współpracujący z MZK Puławy sp. z o.o. – Google Inc. Wykorzystujemy usługi Google Analytics, które legitymują się własną polityką prywatności: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl. Google Inc. udostępnia także narzędzia umożliwiające zablokowanie Google Analytics w Twojej przeglądarce. Narzędzia te możesz pobrać pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na stronach internetowych: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari. Instrukcje dla urządzeń mobilnych: Android, iOS (Safari).

Polityka informacji w formularzach

Opisana polityka informacji w formularzach odnosi się do wszystkich stron internetowych, rozkładu jazdy oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Puławach sp. z o.o.
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu odpowiedzi na zapytanie kontaktowe, zgłoszenie reklamacji lub zapytanie handlowe.
 5. Podanie w formularzu kontaktowym danych osobowych jest równoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Save settings
Cookies settings
Skip to content