MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI – PUŁAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 w ramach działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki – REACT-EU pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Miejskiego Zakładu Komunikacji w Puławach”.

Celem realizacji projektu jest modernizacja energetyczna budynków MZK – Puławy. Modernizacji podlegały będą 3 budynki – budynek Stacji Obsługi, budynek Stacji Paliw oraz budynek Myjni

Wartość projektu: 2 077 816,64 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 717 662,69 zł