MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI – PUŁAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 w ramach działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki – REACT-EU pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Miejskiego Zakładu Komunikacji w Puławach”.

Celem realizacji projektu była modernizacja energetyczna budynków MZK – Puławy. Modernizacji podlegały będą 3 budynki – budynek Stacji Obsługi i Myjni oraz budynek Stacji Paliw. Ponadto w ramach projektu powstała instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Stacji Paliw o mocy 4,68 kWp.

Wartość projektu: 2 045 464,15 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 705 826,42


MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI – PUŁAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w 2022 roku realizował projekt „Instalacja fotowoltaiczna do produkcji energii z OZE w przedsiębiorstwie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 w ramach działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie.

Celem realizacji projektu była budowa dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych – na dachu budynku Stacji Obsługi o mocy 49,53 kWp, oraz na dachu budynku Myjni o mocy 34,65 kWp.

Wartość projektu: 477 949,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 141 525,00 zł