CENNIK

*Zakupiony wyłącznie bezpośrednio u kierującego pojazdem w strefie D
Bilet papierowy czasowy zakupiony bezpośrednio u kierowcy autobusu na linii komunikacyjnej nie podlega kasowaniu w autobusie po jego zakupie.

Korzystając z e-karty z kontraktem elektronicznej portmonetki należy w momencie wejścia do autobusu zarejestrować swój przejazd:

-przy wejściu do autobusu w celu pobrania opłaty za przejazd,

-przy wyjściu z autobusu w celu końcowego rozliczenia i ewentualnego zwrotu nadpłaty,

-w przypadku nie zarejestrowania wyjścia z autobusu zostanie pobrana opłata jak za jazdę do końca trasy autobusu,

W przypadku przesiadania się do innych autobusów lub kontynuowania podróżowania z przerwami, w czasie określonym na bilecie, rejestracji przejazdu należy dokonać tylko w pierwszym pojeździe. Korzystając z e-karty z
kontraktem biletu okresowego (miesięcznego) lub z uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu należy każdorazowo, w momencie wejścia do autobusu zarejestrować swój przejazd.

Określenie stref przewozowych [zasięg]:
1. strefa A – Przejazd w obszarze wyznaczonym przez granice administracyjne Miasta Puławy.

2. strefa B – Przejazd w obszarze wyznaczonym przez granice administracyjne dwóch bezpośrednio sąsiadujących ze sobą gmin.

3. strefa C – Przejazd w obszarze wyznaczonym przez granice administracyjne trzech i więcej sąsiadujących ze sobą gmin.

4. strefa D – Przejazd w obszarze wyznaczonym przez granice administracyjne Miasta Dęblin.
5. strefa G – Przejazd wyłącznie w granicach administracyjnych jednej z obsługiwanych gmin, z wyłączeniem obszaru wyznaczonego przez granice administracyjne gminy Miasto Puławy (strefa A).
Zmiana strefy przewozowej następuje w momencie przekroczenia granicy administracyjnej danej gminy.
Podstawa prawna: Uchwałą Nr XLVII/435/22 z dnia 29 czerwca 2022 r. Rady Miasta Puławy

Kasa biletowa czynna w dni robocze w godz. 8.00 -14.00, w pierwszy i dwa ostatnie dni robocze miesiąca w godz. 8.00 –16.00.

Doładowania e-karty z kontraktem elektronicznej portmonetki można dokonać również na Stacji Paliw MZK –Puławy przy ul. Dęblińskiej 2A w Puławach oraz w terminalach stacjonarnych i automatach biletowych zlokalizowanych
na wybranych przystankach komunikacji miejskie

ULGI

Uprawnienia gminne do przejazdów ulgowych:

 • Dzieci i młodzież od 1 października roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat do ukończenia szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej- publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 r.ż. – na podstawie legitymacji szkolnej.
 • Emeryci, renciści – na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu umożliwiającego stwierdzenia tożsamości pasażera oraz legitymacji emeryta, rencisty.
 • Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub całkowicie niezdolne  do pracy i samodzielnej egzystencji i ich opiekunowie (podróżujący w ich bezpośrednim sąsiedztwie) – na podstawie dokumentu ZUS lub dokumentu wydanego przez właściwy zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej. Opiekunowie na podstawie wskazania przez osobę ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub całkowicie niezdolną  do pracy i samodzielnej egzystencji, sprawującą nad nim opiekę podczas podróży.
 • Osoby które ukończyły 70 lat (poza obszarem Miasta Puławy) – na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i wieku osoby uprawnionej.
 • Rodzice/opiekunowie prawni lub faktyczni w ramach programu: Duża Puławska Rodzina” oraz „Owocna Karta Dużej Rodziny 3+ – na podstawie biletu elektronicznego imiennego.

 

Uprawnienia do bezpłatnych  przejazdów (obowiązujące na podstawie ważnego biletu elektronicznego imiennego):

 • Dzieci od urodzenia do dnia 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat – na podstawie ustnego oświadczenia jednego z rodziców/ opiekuna lub dokumentu stwierdzającego wiek dziecka.
 • Dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna z orzeczoną niepełnosprawnością, do ukończenia 16 roku życia
 • Opiekun dzieci niepełnosprawnych i młodzieży niepełnosprawnej z orzeczoną niepełnosprawnością, do ukończenia 16 roku życia w czasie przejazdu lub podróżujący po nie, albo po ich odwiezieniu do szkoły, zakładu opieki, ośrodka rehabilitacji, innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia
 • Ucząca się młodzież niepełnosprawna od ukończenia 16 roku życia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, bez względu na stopień orzeczenia niepełnosprawności i ich opiekunowie 
 • Osoby ociemniałe i niewidome oraz ich opiekunowie podróżujący w ich bezpośrednim sąsiedztwie
 • Osoby, które ukończyły 70 lat (w obszarze Miasta Puławy) 
 • Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji oraz opiekunowie podróżujący w ich bezpośrednim sąsiedztwie
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
 • Osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.
 
PRZYPOMINAMY, że osoby które ukończyły 70 lat bezpłatnie poruszają się jedynie w obszarze Miasta Puławy. Poza jego granicami osoby te zobowiązane są do zakupu biletu ulgowego wg. uprawnień gminnych. Granice stref przejazdowych możecie Państwo sprawdzić w zakładce BOK podpunkt STREFY.
 
UWAGA: Szczegółowe informacje na temat ulg, biletów, opłat dodatkowych itp. znajdziecie Państwo w zakładce BOK podpunkt REGULAMINY I PRZEPISY.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Cookies settings
Akceptuję
Polityka Prywatności
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Oświadczenie Administratora danych osobowych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) dlatego realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 rozporządzenia informuję, iż:
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Puławy, 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 2A.
 • Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem: MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Puławy, 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 2A, mailowo: iod@mzk.pulawy.pl oraz telefonicznie: 660 465 051.
 • Ponadto informujemy, że odbiorcami Państwa danych mogą być operatorzy usług informatycznych i hostingowych, w zakresie danych niezbędnych do zrealizowania usług świadczonych drogą elektroniczną.
 • Przetwarzamy dane osobowe, które są zbierane podczas korzystania przez Państwo z tego portalu. Chodzi o takie dane jak: adresy IP, imię i nazwisko, adres e-mail oraz informacje zapisywane w plikach cookies.
 • Głównym celem przetwarzania przez nas Państwa danych jest zapewnienie Państwu pełnej funkcjonalności działania portalu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Puławach (www.mzk.pulawy.pl)
 • Podstawą przetwarzania danych jest Państwa dobrowolna i świadoma zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich podanie może okazać się niezbędne dla korzystania z określonych funkcjonalności serwisu.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do zapewnienia Państwu dostępu do usług oferowanych przez portal www.mzk.pulawy.pl
 • W związku z przetwarzaniem danych macie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą, może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres administratora danych iod@mzk.pulawy.pl
 • Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego przysługuje prawo wniesienia skargi za każdym razem, gdy w Państwa ocenie dane będą przetwarzane w sposób nieprawidłowy.
 • Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 • Państwa dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Polityka plików cookies

Opisana polityka plików cookies odnosi się do wszystkich stron internetowych, rozkładu jazdy oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Puławach sp. z o.o. Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Źródło: www.wikipedia.pl Wykorzystujemy pliki cookies w celu:
 • dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,
 • pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu,
 • ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,
 • zapewnienia standardów bezpieczeństwa.
Stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. “Sesyjne” pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone. Pliki cookies wykorzystywane są również przez podmiot współpracujący z MZK Puławy sp. z o.o. – Google Inc. Wykorzystujemy usługi Google Analytics, które legitymują się własną polityką prywatności: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl. Google Inc. udostępnia także narzędzia umożliwiające zablokowanie Google Analytics w Twojej przeglądarce. Narzędzia te możesz pobrać pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na stronach internetowych: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari. Instrukcje dla urządzeń mobilnych: Android, iOS (Safari).

Polityka informacji w formularzach

Opisana polityka informacji w formularzach odnosi się do wszystkich stron internetowych, rozkładu jazdy oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Puławach sp. z o.o.
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu odpowiedzi na zapytanie kontaktowe, zgłoszenie reklamacji lub zapytanie handlowe.
 5. Podanie w formularzu kontaktowym danych osobowych jest równoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Save settings
Cookies settings
Skip to content