Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 marca br wprowadza zmiany w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej.  Nowe rozkłady zostały opracowane na bazie obowiązującego do dnia 28 lutego rozkładu jazdy. Konieczność  przeprowadzenia korekty dotychczasowych rozkładów wynika z  ustaleń jakie zapadły na spotkaniach z przedstawicielami poszczególnych gmin na terenie, których Miejski Zakład Komunikacji-Puławy świadczy  usługę przewozową. W nowym rozkładzie jazdy Miejski Zakład Komunikacji-Puławy stara się uwzględnić oczekiwania pasażerów przy jednoczesnym  dopasowaniu usługi przewozowej do możliwości budżetowych gmin.

 

POWSZEDNI SZKOLNY

Linia nr 1  Linia nr 2  Linia nr 3  Linia nr 4  Linia nr 5  Linia nr 6  Linia nr 7  Linia nr 9 
Linia nr 11  Linia nr 12  Linia nr 14  Linia nr 15  Linia nr 16  Linia nr 17  Linia nr 19 
Linia nr 20  Linia nr 21  Linia nr 22  Linia nr 23 
Linia nr K1  Linia nr K2  Linia nr K3  Linia nr J1  Linia nr J2  Linia nr S7

 

POWSZEDNI FERIE I WAKACJE

Linia nr 1  Linia nr 2  Linia nr 3  Linia nr 4  Linia nr 5  Linia nr 6  Linia nr 7 
Linia nr 11  Linia nr 12  Linia nr 14  Linia nr 15  Linia nr 16  Linia nr 17  Linia nr 19 
Linia nr 20  Linia nr 21  Linia nr 22 

 

ŚRODA SZKOLNE

Linia nr 1  Linia nr 2  Linia nr 3  Linia nr 4  Linia nr 5  Linia nr 6  Linia nr 7  Linia nr 9 
Linia nr 11  Linia nr 12  Linia nr 14  Linia nr 15  Linia nr 16  Linia nr 17  Linia nr 18  Linia nr 19 
Linia nr 20  Linia nr 21  Linia nr 22  Linia nr 23  Linia nr 28 
Linia nr K1  Linia nr K2  Linia nr K3  Linia nr J1  Linia nr J2  Linia nr S7

 

ŚRODA SZKOLNE FERIE I WAKACJE

Linia nr 1  Linia nr 2  Linia nr 3  Linia nr 4  Linia nr 5  Linia nr 6 
Linia nr 11  Linia nr 12  Linia nr 14  Linia nr 15  Linia nr 16  Linia nr 17  Linia nr 18  Linia nr 19 
Linia nr 20  Linia nr 21  Linia nr 22  Linia nr 28 
 

SOBOTA

Linia nr 1  Linia nr 2  Linia nr 3  Linia nr 4  Linia nr 5  Linia nr 6  
Linia nr 11  Linia nr 12  Linia nr 14  Linia nr 15  Linia nr 16  Linia nr 17  Linia nr 19 
Linia nr 22  

 

NIEDZIELA

Linia nr 1  Linia nr 2  Linia nr 3  Linia nr 4  Linia nr 6  
Linia nr 11  Linia nr 12  Linia nr 14  Linia nr 15  Linia nr 16  Linia nr 17  Linia nr 19 
Linia nr 22