Obrazek do aktualności

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu wydzielonych pomieszczeń warsztatowych w budynku Działu Technicznego Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy Sp. z o. o. w Puławach.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również:

  • Dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń stanowiących wyposażenie remontowanych pomieszczeń warsztatowych;
  • Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń.

Dokumentacja przetargowa

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania